Pronájem prostor v klášteře v Praze

Specifikace

Ceník zašleme na vyžádání.

Možnost zapůjčení audio techniky a ostatního vybavení.

Poznámka pro nájemce: V případě hudební, či jiné audio a video produkce si nájemce zajistí na vlastní náklady povinné autorské poplatky.

V celém prostoru je k dispozici síť WI-FI.

Varianty pronájmů a jejich rozsah

Refektář

Reprezentativní prostor s vysokou kulturně historickou hodnotou. Je vhodný pro:

 • Konference  a přednášky – až 180 osob
 • Svatby, rauty,  večírky
 • Pódiové produkce –  koncerty, divadla
 • Hostiny- svatby, oslavy

Součástí pronájmu je i vstupní vestibul a sociální zařízení. Průchozí galerie a sousední ambity nejsou  součástí nájmu, nutno dohodnout samostatně. Vstup je z Františkánské zahrady

Galerie

Prostor o ploše 75 m2 vhodný pro menší výstavy a semináře. 
Cca 45 m2 stěnové plochy.
Vchod z Františkánské zahrady.
Součástí pronájmu je vstupní vestibul a sociální zařízení.

Čajová kuchyňka

Zázemí pro servis akcí – je možné pronajmout společně s refektářem, nebo galerií.

Salonek

Příjemný prostor v klidném prostředí, vhodný na obchodní schůzky či semináře a školení pro menší počet osob (max 16 osob). Prostor lze pronajmout samostatně, nebo společně s refektářem či galerií. Součástí pronájmu je i čajová kuchyňka.

Ambity

Čtvercový atriový průchozí prostor o rozloze 320 m2.   Plocha je vhodná pro výstavy a firemní prezentace. Oceníte jistě výhled do rajského dvora – oázy klidu v centru Prahy. Prostor je přístupný z nádvoří kostela u Panny Marie Sněžné. K dispozici je sociální zařízení.

Je povoleno

 • Fotografování v pronajatých prostorech.
 • Po celou smluvní dobu akce využívat prostory k presentaci  a komunikaci.
 • Využívat pro vstup návštěvníků pouze vyčleněné vchody.

Je zakázáno

 • Kouřit ve všech prostorách kláštera vč. atriových zahrad.
 • Fotografovat mimo pronajaté prostory.
 • Jakákoli manipulace s otevřeným ohněm a pyrotechnikou v prostorách kláštera.
 • Jakýmkoli mechanickým způsobem zasahovat do konstrukcí (podlahy, stěny).

Pronajímatel si vyhrazuje právo na informace o obsahu plánované akce.